malin81

Beställningar och återförsäljare


Under 2020 kommer inga nya kapslar att tillverkas, då företaget är under utveckling.

Återförsäljarna i Sverige (se lista nedan) kan möjligen tillhandahålla kapslarna, så välkomna att kontakta de.

  • Ekobutiken i Stadsträdgården, Örebro
  • Nygatans Spa, Örebro
  • Heléns Hörna, Nora
  • Amalthea, Umeå