malin5

Hälsoeffekter av gurkmeja

Hälsoeffekter av gurkmeja

Idag pågår forskning och studier på gurkmeja och framför allt curcuminet och dess effekter. Det finns närmare
7 000 vetenskapliga studier publicerade på den aktiva ingrediensen curcumin som sägs ha flera läkande egenskaper och är en mycket kraftig antioxidant, tio gånger starkare än vitaminer. Nedan i listan redovisas vad två forskare har kommit fram till i sina studier och forskning kring curcumin. Givetvis finns det ingen sanning som stämmer överens till 100 % för alla människor och utan även här får man individuellt ta ställning till vilka effekter gurkmeja har för just dig! Med andra ord, testa dig fram vad gurkmejan har för effekt på just dig!

I denna filmsekvens får du lyssna till Dr. Josh Axe som pratar om hälsoeffekterna av att äta gurkmeja. Klicka här för att se klippet.

I forskningsrapporterna/studierna har man funnit följande:
Artros

Studier och forskning har visat att gurkmeja kan användas för att ev. lindra smärtan vid ledförslitning, artros, tack vare sin inflammationsdämpande effekt.

Ballongmage
Traditionellt används gurkmeja för att förbättra kroppens matsmältning. Gurkmeja tros även ha god effekt på personer med gasbildning, uppkördhet samt IBS. I studier har forskarna sett att gurkmeja hjälpte bättre än placebo.

Diabetes typ 2
Curcumin i gurkmejan tros kunna förbättra insulinkänsligheten. I en studie på möss har forskarna sett att insulinkänsligheten förbättrats och att blodsockernivån sänkts.

Reumatism
Vid reumatism har tillförlitlig forskning visat på goda effekter av curcumin. I en jämförelse med andra traditionella läkemedel, visade curcumin bättre effekt och mindre biverkningar. Vanliga biverkningar vid traditionella mediciner är magsår men i studien har forskarna sett att curcumin både kan förebygga och behandla magsår.

Ulcerös kolit
Gurkmeja tros kunna hjälpa människor med den inflammatoriska tarmsjukdomen Ulcerös kolit. I en studien fick hälften av gruppen placebo och den andra hälften fick gurkmeja och det visade sig att de som fått gurkmeja hade färre återfall.

Källa: Chuengsamarn 2012, Chandran 2012